Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3m. Massa jenis air 1.000 kg/m3, konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 N/kg.besar tekanan hidrostatisnta adalah...... N/m3

Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3m. Massa jenis air 1.000 kg/m3, konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 N/kg.besar tekanan hidrostatisnta adalah…… N/m3

Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3m. Massa jenis air 1.000 kg/m3, konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 N/kg.besar tekanan hidrostatisnta adalah…… N/m3

LIHAT KUNCI JAWABAN

 

Penyeleseian

Tekanan merupakan gaya per satuan luas yang bekerja dalam arah tegak lurus suatu permukaan. Tekanan dirumuskan dengan:

Baca Juga:  Bagaimana bahasa iklan produk makanan

 

P= F/A

 

Keterangan:

P : tekanan (Pascal atau N/m²)

F : gaya yang bekerja pada benda (N)

A : luas permukaan (m²)

 

Tekanan sebanding dengan gaya. Semakin besar gaya, maka tekanan juga semakin besar. Tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan. Semakin besar luas permukaan, maka tekanan malah semakin kecil.

 

Untuk persamaan mencari tekanan pada zat cair atau disebut dengan tekanan hidrostatis yaitu sebagai berikut:

Baca Juga:  Kalium Mempunyai Nomor Atom 19 Dan Nomor Massa 39. Jumlah Elektron Pada Ion Kalium Adalah

 

Ph = ρ x g x h

 

Keterangan:

Ph : Tekanan Hidrostatis (N/m²)

ρ : Massa Jenis zat cair (kg/m³)

g : Percepatan gravitasi ( m/s²)

h : Kedalaman/ketinggian (m)

 

Pelajari lebih lanjut

  1. massa jenis zat cair: klik disini
  2. tekanan hidrostatis: klik disini
  3. tekanan hidrostatis: klik disini

 

Diketahui:

seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 m -> h = 3 m

massa jenis air 1.000 kg/m³ -> ρ = 1.000 kg/m³

Baca Juga:  Peryantaan berikut yang benar tentang sifat kutub magnet adalah

konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 N/kg -> g = 10 N/kg

 

Ditanya:

Adapun yang ditanyakan pada soal adalah menentukan tekanan hidrostatis (Ph).

 

Jawab:

Langkah untuk menentukan tekanan hidrostatis yaitu sebagai berikut:

 

Ph = ρ. g. h

Ph = 1000. 10. 3

Ph = 30.000 N/m²

 

Jadi besarnya tekanan hidrostatis adalah  30.000 N/m².