sebutkan ukhuwah islamiyah dari yang tertinggi secara berurutan

Sebutkan ukhuwah islamiyah dari yang tertinggi secara berurutan

Sebutkan ukhuwah islamiyah dari yang tertinggi secara berurutan

✅ Jawaban Terverifikasi Ahli

KLIK> LIHAT KUNCI JAWABAN

 

DAFTAR ISI

Jawaban

Untuk mencapai indahnya ukhuwah Islamiyah, para ulama menyebutkan ada 5 (lima) tingkatannya :

  • Ta’aruf (Saling Mengenal) : ini adalah tingkatan yang paling dasar dalam ukhuwah. Adanya interaksi dapat lebih mengenal karakter individu
  • Tafahum (Saling Memahami) : proses ini berjalan secara alami. Seperti bagaimana kita memahami kekurangan dan kelebihan saudara kita.
  • Ta’awun (Saling Menolong) : lahir dari proses tafahum tadi. Ta’awun dapat dilakukan dengan hati (saling mendo’akan), pemikiran (berdiskusi dan saling menasehati), dan amal ( saling Bantu membantu).
  • Takaful (Saling Menanggung) : rasa sedih dansenang diselesaikan bersama. Ketika ada saudara yang mempunyai masalah, maka kita ikut menanggung dan menyelesaikan masalahnya tersebut.
  • Itsar (Mendahulukan orang lain daripada diri sendiri): ini adalah tingkatan tertinggi dalam ukhuwah. (Siti Nurrohmah)
Baca Juga:  Paku Berada Dalam Medan Magnet Dan Dapat Menarik Paku Lain Didekatnya. Kejadian Itu Disebut